CPC4000 经济型气压控制器

CPC4000 经济型气压控制器:压力范围±35kPa (-0.1~7~21)MPa (0~0.1~21.1)MPa绝压 CPC4000 经济型气压控制器:**度高达0.02% IS-50

产品型号: (-0.1~7~21)MPa
产品特点: 压力范围±35kPa (-0.1~7~21)MPa (0~0.1~21.1)MPa绝压
产品产商: 德国威卡(原装进口)
售后服务: 一年质保 终生维护

概述产品综述技术参数订购信息

CPC4000 经济型气压控制器


相关产品

粤公网安备 11011702000345号